GANO EXCEL TÜRKİYE

REİSHİ,KIRMIZI MANTAR,GANODERMA LUCİDUM,ORJİNAL ÜRÜNLER GANO EXCEL GARANTİSİ

side_bar_ganoderma_science Ganoderma lucidum'un Japonya ve Çin'de 2000 yıllık folklorik bir geçmişi vardır. Yüzyıllar boyunca doğal bir sağlık ilacı olarak özellikle hepatopati, kronik hepatit, nefrit, hipertansiyon, eklem romatizması, kireçlenme, nevrasteni, uykusuzluk, bronşit, astım, ülser ve kanser hastalıklarında etkili bir şekilde kullanılmıştır (Thaithatgoon 1995, Ooi 2000).
KIRMIZI MANTAR, REİSHİ
Japonya'da Japon Sağlık Bakanlığı’nın kanserin tek ilacı olarak kabul ettiği "Tanrının Bitkisi" - Kanser Üzerine Etkileri - Yaşlılığa Etkileri - Fiziksel Görünüşünüze Etkileri - Bağışıklık Sistemi Etkileri - Beden ve Ruh Sağlığımıza Etkileri - Boşaltım Sistemine Etkileri - Sinir Sistemine Etkileri - Solunum Sistemine Etkileri - HIV / AIDS Hastalığına Etkileri - Kan Dolaşım Sistemine Etkileri - Kas ve Kemik Sistemine Etkileri - Yukarıdaki etkilerinin yanı sıra anti bakteriyel, anti viral, anti ülser, antialerjik, antidepresan, antioksidan, ağrı kesici, ateş düşürücü, yaşlanmayı geciktirici, kalp, beyin karaciğer ve akciğer koruyucusu olmasının yanında, hastalıklara direnci artırmakta, Alzheimer, anoraksıya, akne, adet düzensizliği, astım, bronşit, depresyon, epilepsi, hemoroit, hepatit, katarakt, obezite, gut, nezle, rinit, romatizma, retinal pigment dejenerasyonu, saç dökülmesi, nefrit gibi birçok hastalığın tedavisinde etkili olduğu belirtilmektedir. (Ooi 2000,Chen ve ark.2004, Liu ve Zhang 2005, Wasser 2005 )
KANSER ÜZERİNE ETKİLERİ
Kanserli hücreler, anormal büyüme hızları ile dikkat çeker. Normal hücrelerin nasıl kanserli hücrelere dönüştüğü tam kesin olarak belirlenmemesine rağmen, bunun bir viral orijine bağlı olduğu veya muhtelemen vücudun doğal korunma sisteminde(bağışıklık sisteminde) bir değişiklik sonucunda olduğu yönünde teoriler vardır.Son yıllarda bazı insanların genetik olarak kanser risk grubunda olduğu düşünülmektedir. Bu kişiler yaşlandıkça ve bağışıklık sistemi zayıfladıkça, belli tip kanserlere yakalanma riskleri artmaktadır. Kırmızı Reishinin bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi, kanseri önlemede ve kanserle savaşta da görülmektedir: makrofaj T-hücrelerinin, kanser hücreleri ile daha etkin olarak savaşmasında etkili olmaktadır. Ayrıca Kırmızı Reishide bulunan Beta-1,3-D-glucan ve Beta-1,6-D-glucan isimli polisakkaritlerin, güçlü anti-tümör etkileri gösterdiği araştırmalarla belirlenmiştir. Sonuçlar kanserin tipine ve şiddetine göre değişiklik göstermektedir. Glucan maddesi, bağışıklık hücrelerinin tümör hücrelerini sarmasına yardımcı olur; bazı bilim adamları ayni zamanda kanserli hücrelerin sayısını azalttığını da savunmaktadır, böylece de bağışıklık hücreleri bunlarla daha kolay mücadele etmektedir. Bazı çalılşmalarda , tümörlerde % 50 oranında gerileme kaydedilmiştir. Kırmızı Reishide bulunan canthaxanthin isimli diğer bir maddenin de tümörlerin büyümesini yavaşlattığı ifade edilmektedir. Vücudumuz doğal olarak anti-kanser maddeler -interferon ve interleukin 1 ve 2- üretmektedir;Kırmızı Reishinin düzenli tüketiminin,bu anti-kanser maddelerin üretimini teşvik ettiği ve tümör büyümesini önlediği kanıtlanmıştır. Kırmızı Reishi tüketimi, kanser tedavisinde Radyoterapi ve Kemoterapi esnasında görülen ve hoş olmayan ( saç dökülmesi, bulantı, kusma, ağız iltihabı,boğaz ağrısı, iştah kaybı gibi)yan etkileri azaltır veya ortadan kaldırır, bu nedenle kemoterapi öncesinde, sırasında veya sonrasında kullanılabilir.Yapılan bazı çalışmalarda bu etkilerin %90-95 oranında azaldığı belirlenmiştir. Sadece bu etkisi bile hastanın moral seviyesinde ve yaşam kalitesinde sağladığı yükselme ile hastalıkla mücadelede etkin olmaktadır. Diğer reçeteli ilaçlarla kombineli olarak kullanılabilir. Bağışıklık ve endokrin sistemlerini kuvvetlendirerek, kanserli hastalarda tedavinin kesilmesine neden olduğu için çok ciddi komplikasyonlar olan grip,üst solunum yolu enfeksiyonu, mantari enfeksiyonlar,hepatit gibi hastalıkları önler; bunların tedavisinde uygulanacak antibiyotikler sonucunda görülebilecek ishal ve diğer problemlerin önlenmesini sağlar. Geleneksel Uzakdoğu tıbbında ifade edilen faydaları, son yıllarda yapılan şaşırtıcı sayıdaki bilimsel ve tıbbi araştırmanın sonucunda belirlenen faydaları dikkate alınarak REİSHİ MANTARI, JAPONYA SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN KANSERE KARŞI TEK DOĞAL İLAÇ OLARAK KABUL EDİLMİŞTİR.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİSİ
Bağışıklık sisteminin ana işlevi vücuda giren virus, bakteri ve diğer mikroplar gibi patojenleri belirlemek ve bunlar vücuda herhangi bir zarar vermeden bertaraf etmektir. Akyuvarlar hastalıklara karşı vücudun birincil defans mekanizmasını oluşturur, fakat kronik ve kötü huylu hastalıklara karşı etkisizdir.Bu gibi zamanlarda lenfositler ikincil defans mekanizmasını oluşturur.Ancak lenfositler de etkisiz kalırsa , son kale olarak makrofaj T-hücreleri ortaya çıkar ve bu hücreler aktif hale geldiklerinde kanser hücreleri dahil olmak üzere tüm yabancı organizmaları yok ederler. Ancak bu hücrelerin aktive edilmesi oldukça zordur. Kırmızı Reishide bulunan polisakkaritlerden, beta-1,3-D-glucan ve beta-1,6-glukan, akyuvar ve lenfositlerin sayısının artmasına etki ettiği gibi bağışıklık sisteminin en önemli hücreleri olan makrofaj T-hücrelerinin miktarının artmasına ve aktif hale gelmesine etki ettiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Kırmızı Reishinin düzenli tüketimi bağışıklık sistemini güçlendirir. Eğer bağışıklık sistemde bir aksama varsa, vücuda giren tüm bu patojenler hastalıklara neden olur. Bunlarla mücadelede, antibiyotik, anti-viral maddeler ve anti-fungal ilaçlar kullanılabilir ancak bunlar etkili olmakla birlikte her birinin kullanımının yan etkileri vardır. Ayrıca bu ilaçların sürekli tüketimi mikropları mutasyona uğratır ve direnç kazanmalarını sağlar. Kırmızı Reishi kullanımı bu problemleri elimine eder.
KAN DOLAŞIMI VE KALP ÜZERİNE ETKİLERİ
Hareketsiz yaşam tarzı, yağ oranı yüksek diyetler ve beslenme biçimi, günlük hayatta maruz kaldığımız yüksek stres seviyeleri kandaki kolesterol seviyelerinin yükselmesine ve bunlara bağlı olarak Kardiyovasküler hastalıklarda belirgin artışlara neden olmaktadır. Kırmızı Reishinin düzenli tüketilmesi ile dolaşım sisteminde oluşan aşağıdaki etkiler sonucunda bu hastalıkların önlenmesi veya daha kolay mücadele edilmesi mümkün olmaktadır.
- Bünyesinde bulunan Pollisakkaritler (beta glukanlar) sayesinde kemik iliğindeki RNA ve DNA miktarı artar; bunun sonucunda burada oluşan akvuyar ve lenfosit hücrelerinin sayısında artışa neden olur.
- Hemoglobin miktarında artışa neden olur
- Kanı sulandırıcı etkisi nedeni ile pıhtı(Platelet) oluşumunu engeller .(kalp krizi riski azalır)
- Alyuvarların kolay hareket etmesini sağlayarak kan akışını hızlandırır ve damar tıkanıklıklarını önler ( böylece kalp krizi riski azalır).
- Kan ile hücrelere taşınan besin ve oksijen miktarı artar
- Yüksek kan basıncının (yüksek tansiyonun) düşürülmesinde etkindir (bu etki araştırmalar ile kesin olarak kanıtlanmıştır)
- Kırmızı Reishi, bünyesinde bulunan Adenosin maddesi sayesinde kandaki, kötü kolesterol tabir edilen LDL kolesterolü ve Trigliseridi düşürür, iyi kolesterol olarak tabir edilen HDL kolesterolün yükselmesine yardımcı olur.
- Strese bağlı ritim bozukluklarını düzeltir
- Kandaki şeker seviyelerini düzenler
DİABET ÜZERİNE ETKİLERİ
Diyabet, kandaki şeker seviyesi ile ilgili bir hastalıktır ve iki çeşit diyabet vardır. Tip 1 diyabet insülin üretimindeki azlığa bağlıdır. Tip 2 diyabet ise genellikle yetişkinlerde görülen ve insülin direncine bağlı diyabettir (genellikle obezite, zayıf beslenme ve eksersiz eksikliği ile ilgilidir). Diyabette mücadele insülin veya diğer ilaçlar ile yapılmaktadır ki bunların ciddi yan etkileri vardır. Kırmızı Reishinin kan şekerini düşürücü etkisi vardır ve Tip 2 diyabette glikoz seviyelerini, herhangi bir yan etki göstermeden, düzenlemeye yardımcı olur. Yapılan testlerde, bilinen insülin tedavilerine eşdeğer etkiler gözlenmiştir. Ayrıca Kırmızı Reishinin kan dolaşımında sağladığı düzelme diyabetle mücadelede çok etkin rol oynar. Diyabet hastalarında görülebilen iyileşmeyen yaralar da, Reishi sayesinde kanda taşınan oksijenin artması sonucunda, hızlı bir iyileşme göstermektedir.
KAS VE KEMİK SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Kırmızı Reishi düzenli kullanımı, tendon ve kemiklerin doğal olarak güçlenmesinde etkilidir. İleri yaşlarda görülen kas ve kemik erimesi gibi istenmeyen semptomların önlenmesinde veya başlayan erimenin hızının azaltılmasında etkilidir. İçinde bulunan Adenosin maddesini kas gevşetici etkisi nedeni ile Kas sisteminde oluşabilecek travmalar sonrasında tedavi edici olarak yararlanılabilir. Romatizmalı hastalıklarda, diğer tedaviler ile birlikte kullanılırsa tedaviye yardımcı olmaktadır.
HIV / AIDS HASTALIKLARINA ETKİLERİ
HIV/AIDS ile mücadelede kullanılan ilaçlardaki anti-HIV maddeler, Kırmızı Reishi mantarında bulunmaktadır. Reishi, viral yükü azaltmakta ve CD4 sayımlarını arttırmaktadır. Vücudun enfeksiyon hastalıkları ve HİV ile mücadelesinde Kırmızı Reishi yardımcı olmaktadır. Birçok bilim adamı, Kırmızı Reishi mantarının bu hastalıklarla mücadelede, hiçbir yan etki göstermeden sağladığı faydayı, Kırmızı Reishi yi değerli kılan özelliklerin başında saymaktadır.
SOLUNUM SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Kırmızı Reishi, içinde bulunan ve doğal anti histaminik olan Lanostan maddesi sayesinde sahip olduğu anti alerjik etkisi ile genel alerjilerden şikâyeti olanlarda etkilidir. Antienflamatuar etkisi ile de astım ve kronik bronşiti olan hastalarda etkindir. Kullanılan tüm antihistaminik ilaçların ciddi yan etkileri olmasına karşın, Kırmızı Reishi kullanımının hiç bir yan etkisi yoktur. Sigara içenlerde, nefes borusunda ve bronşlarda oluşan epitel dokusu tahribatının giderilmesinde etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Mucize Mantar, sinir sistemini kuvvetlendiren tek tıbbi mantardır. Kronik strese, yaşlılığa, uykusuzluğa karşı kullanılması önerilir. Hafızayı güçlendirici etkisi var; konsantrasyon eksikliğini giderir ve bu özellikleri nedeni ile yaşlılığa bağlı Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesinde veya ilerlemesinin durdurulmasında etkilidir. Sürekli Reishi kullanımı ile stres seviyesinde azalma, uyku düzeninde düzelme görülür. ( bu amaçla kullanılan diğer ilaçların çok değişik yan etkileri, Reishi kullanımında yoktur) Kırmızı Reishideki Adenoin maddesi sinirsel gerginlik içinde olan hastalarda rahatlamaya neden olduğu için Çin'de çok yaygın olarak kullanılmaktadır. Adenosin ayni zamanda kasları gevşetir, merkezi sinir sistemini rahatlatır.
BOŞALTIM SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
BÖBREKLER Böbrekler sodyum, potasyum gibi kimyasalların vücuttaki dengesini sağlar; kanı süzer ve sabit asiditede (pH) kalmasını sağlar. Kırmızı Reishi böbreğin bu düzenleyici fonksiyonlarında yardımcıdır.
PROSTAT HASTALIĞI Erkeklerde yaş ilerledikçe prostatta normal olarak bir büyüme olmaktadır. Bu da normal idrar akışında azalmaya, gece sık tuvalete çıkmaya ve başka problemlere neden olabilir. Ayrıca ileri yaşlarda prostat kanseri riski de artmaktadır. Her iki durumda da Prostat Specific Antigen (PSA) seviyesi artmaktadır. Kırmızı Reishi kullanımı PSA seviyelerinde belirgin düşüşlere neden olur (bu etki en az bir aylık kullanım sonucunda görülebilir).
BEDEN VE RUH SAĞLIĞIMIZ ÜZERİNE ETKİLERİ
- Günlük yaşamımızı sağlıklı ve moralli sürdürmek
- Vücudumuzu yaşamda karşılaşacağımız tüm etkilere karşı korumak
- Yaşın ilerlemesi ile oluşacak problemlerin önüne geçebilmek
- Bağışıklık, sinir, dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım, kas ve kemik sistemlerini güçlendirmek ve bu sistemlerle ilgili yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet, bronşit, prostat gibi problemlerle baş edebilmek
- Kanser, karaciğer bozuklukları, hepatit, HIV/AİDS gibi hastalıklardan korunmak ve bu hastalıklarla savaşabilmek İÇİN EN GÜÇLÜ DOĞAL YARDIMCI OLDUĞUNU GÖSTERMEKTEDİR.
İLK ÜRETİCİ ORJİNAL REİSHİ ÜRÜNLERİ GANO EXCEL DEN SİZLERE
İLETİŞİM İÇİN... http://www.kazanabilirsiniz.com/iletisim.php